MAKLUMAT PEMBAYAR

BUTIRAN BIL/AKAUNNOTA***Pembayar boleh membuat bayaran Cukai Bandar sehingga 7 akaun berbeza

Sila masukkan No Akaun Cukai Bandar untuk semakan

BIL
JENIS BAYARAN
NO AKAUN/BIL
PEMILIK AKAUN
JUMLAH BAYARAN(RM)
OPERASI
JUMLAH BESAR

BAYARAN

Dengan menekan bebutang Bayar Sekarang, saya bersetuju dengan Terma dan Syarat FPX